Các dự án tiêu biểu

    Với đội ngũ nhân viên và thiết bị trên, Công ty TNHH 666 đã và đang tiến hành thi công các công trình xây dựng đạt chất lượng cao và hiệu quả kinh tế. Dưới đây là các công trình tiêu biểu trong năm 2013 vừa qua đã và đang thi công: 

Xem chi tiết