Các dự án tiêu biểu

    Với đội ngũ nhân viên và thiết bị trên, Công ty TNHH 666 đã và đang tiến hành thi công các công trình xây dựng đạt chất lượng cao và hiệu quả kinh tế. Dưới đây là các công trình tiêu biểu trong năm 2013 vừa qua đã và đang thi công: 

Với đội ngũ nhân viên và thiết bị trên, Công ty TNHH 666 đã và đang tiến hành thi công các công trình xây dựng đạt chất lượng cao và hiệu quả kinh tế. Dưới đây là các công trình tiêu biểu trong năm 2013 vừa qua đã và đang thi công: 

1

Tổ hợp thi công coc khoan nhồi, vòng vây cọc ván thép và khoan hạ mực nước ngầm.

2

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600 THẨM MỸ VIỆN TRƯƠNG KIỀU XUÂN 262-264 NGUYỄN VĂN LINH-TP ĐÀ NẴNG

 

3

THI CÔNG HẠ LỒNG THÉP CÔNG TRÌNH CẦU THƯỢNG AN NGOÀI-TĨNH THỪA THIÊN HUẾ

 

4

THI CÔNG HẠ LỒNG THÉP CÔNG TRÌNH CẦU THƯỢNG AN TRONG-TĨNH THỪA THIÊN HUẾ

 

5

GIA CÔNG LỒNG THÉP TẠI CÔNG TRÌNH ; CẦU NGẮN QUẢNG BÌNH

 

6

ĐỔ BÊTÔNG CỌC KHOAN NHỒI TẠI CÔNG TRÌNH ; CẦU NGẮN QUẢNG B ÌNH

 

7

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI TẠI CÔNG TRÌNH ; CẦU  AN NÔNG – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

8

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI TẠI CÔNG TRÌNH ; CẦU  AN NÔNG – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

9

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D800 CÔNG TRƯỜNG KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG

( BACH DANG COMPLETE HOTEL )

 

10

CÔNG TRƯỜNG KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG

 

11

CÔNG TRƯỜNG KHÁCH SẠN KIỀU DUNG – TP ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH

 

12

CÔNG TRƯỜNG : KHÁCH SẠN SH

THI CÔNG ÉP TĨNH CỪ LARSEN BẰNG ROBOT GIKEN-KGR-80C6

 

13

CÔNG TRƯỜNG : CẦU VƯỢT PD002

 

14

CÔNG TRƯỜNG : KHÁCH SẠN SILVER SHORES GIAI ĐOẠN II

 

15

16

CÔNG TRƯỜNG : DỊCH VỤ NGHĨ DƯỠNG VÀ DU LỊCH NHÀ KHÁCH MỸ KHUÊ

17

CÔNG TRƯỜNG KHÁCH SẠN SH : THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒ ĐƯỜNG KÍNH I D1000

18

CÔNG TRƯỜNG KHÁCH SẠN PARACEL : THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒ D800